Kategorier
Gravstenar

Tradition med gravstenar i Stockholm 

Det är en gammal tradition att vårda minnet efter en avliden genom att välja bland snygga gravstenar i Stockholm. Det ger en plats där efterlevande kan minnas. 

En gravsten kan vara allt från en pampig skulptur till en liten platta på marken. Det finns också minneslundar där stenar helt saknas men där det finns en central plats för namnbrickor. Olika trender finns för gravstenar i Stockholm precis som för mycket annat. 

En riktig gravsten kan vara utförd i marmor, granit, eller kalksten. Ofta ser man natursten, med namn eller bild på, och det finns symboler man kan pryda en gravsten med. Det är en smaksak vad man väljer, och det ska spegla den avlidnes personlighet. 

Gravstenar som är personliga

Naturligtvis är namnet det första man tittar efter på en gravsten, men det finns också många andra utsmyckningar och detaljer. Gravstenar i Stockholm kan vara personliga, med den avlidnes namnteckning och foto, men de kan också vara helt neutrala. 

Det kan vara värt att tänka på att stenen ska stå på plats ganska länge, och då är det viktigt att texten är läsbar över tid. Tydliga bokstäver och siffror gör det lättare för efterkommande generationer att hitta rätt sten och plats.

Gravstenar i Stockholm med platta

Finns det redan en familjegrav med stora stenar, kanske man väljer att i fortsättningen ha stenplattor där för fler generationer i samma grav. Det ska se fint ut, det är väl kriteriet för alla de olika gravstenar i Stockholm man kan hitta på en kyrkogård. 

En gravsten som är utformad som en platta kräver ju inte heller någon restauration på samma vis som en stor, stående sten. Många äldre gravstenar som har börjat luta utgör en fara på kyrkogården och kan behöva ny stödanordning. Gravstenar i Stockholm ska väljas med omsorg och känsla för sammanhanget.